Bạc đạn NJ206 c/hãng (trung gian) máy gặt Kubota

Bạc đạn NJ206 c/hãng (trung gian) máy gặt Kubota